วรรณกรรม

Podcast # 284: สิ่งนี้จะทำให้คุณเป็นผู้ชาย

Miniter และฉันพูดคุยเกี่ยวกับโครงการของเฮมิงเวย์ในการสร้างตำนานใหม่ของความเป็นผู้ชายที่ผสมผสานแนวคิดดั้งเดิมของความเป็นชายเข้ากับความอ่อนไหวสมัยใหม่