ศรัทธา

Podcast # 527: บาดแผลของพ่อ, จิตวิญญาณชายและการเดินทางสู่ครึ่งหลังของชีวิต

วิธีที่ผู้ชายสัมผัสกับจิตวิญญาณแตกต่างจากวิธีที่ผู้หญิงมีส่วนร่วมอย่างไร อุปสรรคใดที่ทำให้ผู้ชายไม่ต้องประสบกับความหมายที่ยิ่งใหญ่กว่า?

Podcast # 457: บทเรียนความเป็นผู้นำจากศิษยาภิบาลของคริสตจักรที่มีนวัตกรรมมากที่สุดแห่งหนึ่งของอเมริกา

ปรัชญาของ Craig เกี่ยวกับความเป็นผู้นำและการจัดการการเติบโตขององค์กรขนาดใหญ่วิธีที่เขาสร้างสมดุลระหว่างนวัตกรรมกับความมั่นคงและอื่น ๆ