ความคิดสร้างสรรค์

Podcast # 432: วิธีบรรลุความสำเร็จอย่างสร้างสรรค์

Allen Gannett ให้ภาพที่แตกต่างออกไปว่าแท้จริงแล้วไม่เพียง แต่จะมีความคิดสร้างสรรค์เท่านั้น แต่ยังต้องกลายเป็นครีเอทีฟที่ประสบความสำเร็จและบรรลุจุดมุ่งหมาย